سخت افزار


شرح وظایف بخش سخت افزار:

ارایه مشاوره در امور فنی و پشتیبانی جهت خرید کامپیوتر و دستگاه های جانبی برای دانشگاه
کنترل و نظارت بر خرید تجهیزات رایانه‌ای و شبکه در دانشگاه و تهیه شناسنامه برای تمامی سخت افزار دانشگاه و پلمپ آنها
تحقیق و کارشناسی در خصوص فناوریهای سخت‌افزاری جدید و مورد نیاز دانشگاه
تحقیق در مورد تعمیر و پشتیبانی تجهیزات جدید و خاص همگام با تکنولوژی روز
تعمیرات وتعویض قطعات در صورت لزوم و پشتیبانی تجهیزات رایانه‌ای مراکز کامپیوتری و آن بخش از تعمیرات دانشکده‌ها که در محل قابل انجام نباشد
نگهداری و نصب کلیه قطعات سخت افزاری و تجهیزات شبکه موجود در دانشگاه
تلاش به منظور ایجاد بانک اطلاعاتی تجهیزات رایانه ای موجود در دانشگاه و به روز نمودن آن
کمک به جذب نیروهای متخصص و همچنین کاردانشجویی امور رایانه مورد نیاز در مراکز (شناسایی افراد مستعد، مصاحبه اولیه، معرفی)
ارتباط و هماهنگی‌های لازم با متصدیان امور رایانه دانشکده‌ها و واحدهای ذیربط
نظارت بر عملکرد سامانه های سخت افزاری مورد استفاده بخش های مختلف
مشاوره تهیه تجهیزات سخت افزاری و شبکه مورد نیاز بخش های مختلف
تهیه راهنماهای ادوات سخت افزاری در دانشگاه
رفع عیب سیستم های رایانه ای و تجهیزات جانبی
ارایه لیست تجهیزات مورد نیاز برای سیستم های رایانه ای
مشاوره در تهیه قطعات مورد نیاز
توانمند سازی کاربران در استفاده بهینه از سیستم ها
نظارت بر قراردادهای خرید سخت افزار دانشگاه
پشتیبانی سخت افزار رایانه ای دانشگاه
تامین تجهیزات مورد نیاز برای واحد سخت افزار
همکاری با دفتر حقوقی جهت بررسی قراردادهای سخت افزار و شرکت در جلسات مناقصات سخت افزاری
عقد قراردادهای پشتیبانی سخت افزار در موارد لازم با شرکت های خصوصی
بررسی وضعیت موجود سخت افزار دانشگاه و تهیه شناسنامه برای کامپیوتر های سطح دانشگاه
شناسایی شرکت های توانمند جهت خرید قطعات
اسمبل و نصب و راه اندازی سیستم های کامپیوتری
مشارکت در راه اندازی شبکه های کامپیوتری در سطح دانشگاه
چک کردن سیستم ها از نظر سخت افزاری و تعمیرات و تنظیمات مربوط به آن و تعویض قطعات و ارتقاء سیستم در صورت نیاز
انجام تنظیمات مربوط به شبکه جهت اتصال به اینترنت در دانشگاه
بازدید از قسمت های مختلف و بررسی مشکلات سخت افزاری و شبکه ای و رفع مشکلات موجود
تأیید قطعات تعویضی کامپیوترهای تعمیری توسط شرکت طرف قرارداد
همکاری در انجام بررسی های راهبردی در زمینه فن‌آوری اطلاعات
مشاوره و همکاری جهت خرید قطعات سخت افزاری برای مراکز کامپیوتری دانشکده ها
نظارت بر آزمایش پیکربندی سیستم به منظور اطمینان از صحت کارکرد دستگاهها
ایجاد ارتباط با سایر مراکز رایانه ای داخلی و یا خارج به منظور آگاهی از پیشرفت علمی و فنی در خصوص سخت افزار ونرم افزارهای پایه ای و بکارگیری آنها در صورت نیاز
همکاری با طراحان، تحلیلگران ،‌کارشناسان شبکه به منظور ایجاد تسهیلات علمی و فنی مربوط به فن آوری اطلاعات
تهیه دستورالعمل های راهبردی و نگهداری سیستم سخت افزاری
آموزش و راهنمایی پرسنل جهت رفع مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری
حضور در سمینارها و نمایشگاه ها و کنفرانس های داخلی و بین المللی در راستای ارتقای سطح علمی کارشناسان بخش سخت افزار و شبکه
شرکت در دوره های آموزشی داخلی و بین المللی در صورت نیاز مدیریت فن‌آوری جهت پیشبرد سریعتر و بهتر امور و همچنین انجام تعمیرات سخت افزاری در داخل واحد تعمیرات فن آوری
ثبت لیست سخت­ افزاری کامپیوترهایی که کد شناسایی ندارند در برگه­ های مخصوص جهت اختصاص دادن کد شناسایی به آنان
سازماندهی برگه تعمیرات و کلیه امور صورت گرفته و ارائه گزارش امور به مدیریت فن آوری اطلاعات
پیگیری و انجام سایر امور محوله در حوزه سخت افزار و خدمات ماشینی

 

اهداف و برنامه های آتی :

تهیه شناسنامه برای کل سیستم ها و تجهیزات سخت افزاری و شبکه در سطح دانشگاه
راه اندازی آزمایشگاه تخصصی سخت افزار و خدمات ماشینی
راه اندازی لابراتوار تخصصی تجهیزات اکتیو و پسیو شبکه در دانشگاه
راه اندازی دیتاسنتر و بانک جامع نرم افزاری در سطح دانشگاه مخصوص اساتید و کارکنان و دانشجویان