معرفی

مرکز کامپیوتر دانشگاه مراغه در سال 1377 با 6 دستگاه کامپیوتر مدل286 راه اندازی گردید.
که هم اکنون دارای بیش از 400 دستگاه کامپیوتر و تعداد 250 دستگاه چاپگر و اسکنر می باشد.
در حال حاضر دانشگاه مراغه با سه مرکز کامپیوتر و 11 اتاق رک برای توسعه بستر شبکه داخلی  و بیش از 30 دستگاه سوئیچ شبکه و 10 سرور که بصورت مجتمع در مرکز فناوری دانشگاه مشغول ارائه سرویس میباشد..
بستر شبکه فیبر نوری در سال 1384 و بستر شبکه ارتباطات سیار بیسیم در سال 1389 راه اندازی گردیده است.
مرکز فناوری و اتاق سرور در دی ماه 1394 راه اندازی و  به بهره برداری رسید.
مرکز فناوری دانشگاه با توسعه فیزیکی در ساختمان جدید جهت سرویس دهی برای بیش از 300 نفر  پرسنل دانشگاه و بیش از 4000 نفر دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی ارائه خدمات می نماید.