گروه توسعه فناوری اطلاعات

 • مسعود اصغری (دکترای شبکه کامپیوتری)
  – تلفن تماس: –
  – تلفن داخلی:–
  – ایمیل:  mas.asghari@maragheh.ac.ir
  – دفتر محل کار:  ساختمان ریاست – دفتر مدیریت فناوری اطلاعات
  – اهم وظایف:
  ← مدیریت شبکه دانشگاه
  ← رئیس گروه توسعه فناوری اطلاعات