English

Malware
آشنایی با واژه بد افزار

بدافزار (Malware) برنامه‌های رایانه‌ای هستند و به علت آن‌ که معمولاً به علت آنکه کوجب آزار کاربران یا ایجاد خسارت برای آنان می گردند

مسدودسازی پیام رسان تلگرام
مسدودسازی پیام رسان تلگرام صادر شد.

دستور قضایی در خصوص مسدودسازی پیام رسان تلگرام صادر شد.

کندی تلگرام

با دستور مركز ملي فضاي مجازي؛ تلگرام كند مي شود.

آلودگی نرم افزار CCleaner
.

آلودگی نرم افزار CCleaner به تروجان