متخصصین و کارشناسان فناوری اطلاعات و ارتباطات

  آقای مهندس محمد وندجلیلی
کارشناس ارشد فناوری اطلاعات و ارتباطات
مسئول وب سایت و پورتال های سازمانی و سامانه آموزش الکترونیکی

 (مدیرفنی کل پرتال و زیرپرتال های دانشگاه - مدیریت امورکاربران اینترنت دانشگاه - ادمین و مدیر سامانه مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه و ادمین سامانه سمینارها و کنفرانس های ویدئویی آنلاین در سطح دانشگاه مراغه )
  تلفن تماس: 37276064 -041
  تلفن داخلی: 404
  ایمیل: m.vandjalili@maragheh.ac.ir  -  lms@maragheh.ac.ir
  وب سایت : www.vandjalili.ir
  دفتر محل کار:  ساختمان ریاست - دفترفناوری اطلاعات و ارتباطات IT
  آقای مهندس حامد ابولمجید باغبانی
کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه مراغه
 ( مسئول فنی اتوماسیون اداری چارگون - پشتیبان شبکه های کامپیوتری)
تلفن تماس: 37273068 -041

تلفن داخلی: 446

  دفتر محل کار:  ساختمان ریاست - دفترفناوری اطلاعات و ارتباطات IT
 
آقای مهندس مسعود قهوه چیان
کارشناس مسئول مرکز کامپیوتر دانشکده علوم پایه
 تلفن تماس: 37273068 -041
تلفن داخلی: 446

  دفتر محل کار:  ساختمان ریاست - دفترفناوری اطلاعات و ارتباطات IT


 
آقای مهندس فخرالدین هاتفی
کارشناس کامپیوتر دانشکده کشاورزی 
 تلفن تماس: 37273068 -041
تلفن داخلی: 400

  دفتر محل کار:  دانشکده کشاورزی - مرکز کامپیوتر