ایمیل دانشگاه

 اساتید و کاربران محترم بخش های اداری دانشگاه برای دریافت کلمه عبور و رمز پست الکترونیک (ایمیل دانشگاه) با امور رایانه و فناوری اطلاعات تماس حاصل فرمایند.
دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای ایجاد ایمیل در دامنه stu.maragheh.ac.ir با معرفی از استاد راهنمای مربوطه و همراه داشتن کارت دانشجویی به دفتر فناوری اطلاعات دانشگاه واقع در طبقه اول ساختمان اداری مراجعه فرمایند.

لینک ورود به ایمیل سرور دانشگاه    mail.maragheh.ac.ir


لطفا از اطلاعات مهم شخصی ایمیل خود نسخه برداری روی حافظه جانبی دیگر داشته باشید.
راهنمای تصویری برای Forward  اتوماتیک به ایمیل آدرس دیگر از ایمیل سرور دانشگاه