تماس با ما

گروه امور رایانه و فناوری اطلاعات

شماره تلفن : 37273068 - 041
تلفن داخلی : 277

نشانی: مراغه- میدان مادر- بلوار دانشگاه- دانشگاه مراغه
          ساختمان جدید کتابخانه مرکزی (ساختمان ریاست) - طبقه اول- دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات