تاریخ : سه شنبه 21 آبان 1398
کد 44

رمزگشای باج‌افزار Paradiseتوسط پژوهشگران شرکت امنیتی Emsisoftارائه شد.

باج‌افزار Paradise

رمزگشای باج‌افزار Paradiseتوسط پژوهشگران شرکت امنیتی Emsisoftارائه شد.

این باج‌افزار در ابتدای سپتامبر ۲۰۱۷ ظهور پیدا کرد و تا کنون به پسوندهای متعدد منتشر شده است. باج‌افزار Paradiseاز الگوریتم Salsa20و RSA-1024برای عملیات رمزگذاری استفاده می‌کند.

شایان ذکر است که این باج‌افزار از نوع Ransomware-as-a-serviceو از خانواده باج‌افزار Dharmaمی‌باشد.

در صورتی که فایل‌های رمز شده شما توسط این باج‌افزار دارای پسوند

  • .paradise
  • .2ksys19
  • .p3rf0rm4
  • .FC

می‌باشند، می‌توانید به وسیله این رمزگشا فایل‌های خود را رمزگشایی کنید.

لینک صفحه رسمی دانلود رمزگشا در سایت Emsisoft:

https://www.emsisoft.com/ransomware-decryption-tools/paradise

 
  • نوشته شده
  • در سه شنبه 21 آبان 1398
  • تعداد بازدید 90