گروه توسعه زیر ساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات

مهندس تورج قاسمی
تلفن تماس: 37276069-041
تلفن داخلی:277
ایمیل:  IT@maragheh.ac.ir اهم وظایف:
اداره فعالیت های مربوط به خدمات رایانه ای و برقراری ارتباط با شبکه های رایانه داخلی و خارجی
مدیریت پشتیبانی شبکه داخلی
همکاری در استفاده بهینه از مراکز خدمات رایانه ای دانشگاه
همکاری با واحد های دانشگاه در جهت ارائه اطلاعات و آمار درخواستی
تهیه و نگهداری نرم افزارهای مورد نیاز حوزه های مختلف دانشگاه
انجام امور مربوط به شبکه اطلاع رسانی داخلی و بین المللی
حمایت و پشتیبانی از پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه
برقراری ارتباط دانشگاه با شبکه جهانی اینترنت، نگهداری و پشتیبانی سرورهای اینترنت
برنامه ریزی برای خرید پایگاه های اطلاعاتی دیجیتالی و انتخاب منابع لاتین مورد نیاز دانشگاه
ارائه مشاوره به دانشکده ها در مورد خرید قطعات سخت افزاری و موارد مشابه
نظارت بر تهیه و تامین نرم افزار های مورد استفاده در واحد های مختلف دانشگاه
طراحی و پیاده سازی سیستم های سخت افزاری و نرم افزارهای دانشگاه مجازی